Skal du booke en fotograf?

Fotograf i Haderslev erhvervsfotograf bryllupsfotograf

Jeg hedder Nadia Schmidt Larsen og stiftede i 2021 Østerskovhus. Jeg har en cand.mag. I Klassisk arkæologi med speciale i museologisk formidling. Jeg arbejder strategisk med formidling og kæder min lange videregående uddannelse sammen med mine kompetencer som fotograf.

Jeg formår at give mine kunder en stærkt visuel identitet skræddersyet til deres virksomhed. Jeg er en dygtig kommunikator og har et skarpt øje for detaljer.  

Ønsker du rådgivning eller sparring omkring et fremtidigt projekt er du altid velkomne til at kontakte mig.  

Det er muligt at skrive til mig på mail. Jeg bestræber mig altid på at besvare din henvendelse hurtigst muligt og i langt de fleste tilfælde, allerede indenfor et par timer. 

Ønsker du et mediebibliotek kan du booke din tid allerede i dag via boksen nedenfor. Her har du mulighed for at dele betalingen op i 5 rater á 2500,-

Jeg vil glæde mig til at hjælpe dig med din synlighed

Har du spørgsmål til en opgave?

13 + 10 =

Fotografens

handelsbetingelser

Østerskovhus’ handelsbetingelser og kontrakt  

Revision 1.0 gældende fra 01.01.2023 

Handelsbetingelser og kontrakten er gældende for alle aftaler indgået med Østerskovhus, herunder private som erhvervskunder, herefter refereret til som “kunden”. 

Denne kontrakt forpligter kunden til at oplyse Østerskovhus om væsentlige ændringer i den bookede opgave i rimelig tid, senest indenfor 48 timer før opgavens start. Herunder ændringer i tidspunkt, adresse, indhold og deslige. Ved manglende information kan Østerskovhus ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller udeblivelse.  

Østerskovhus kan ikke drages til ansvar overfor manglende udførsel af opgaven i tilfælde af begivenheder udenfor Østerskovhus kontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse af kunden, dårlige vejrforhold, personer som træder ind foran kameraet, mens der bliver taget billeder, tyveri eller andet som umuliggør opgaven.  

Derudover er Østerskovhus ikke ansvarlig for baggrunde, lys- eller vejrforhold som kan forringe kvaliteten af det bestilte arbejde.  

Det er, medmindre andet er skriftligt aftalt med Østerskovhus, kundes opgave at indhente tilladelser til fotografering på lokationen for fotograferingen.  

Alle billeder og film taget af Østerskovhus er beskyttet af ophavsretsloven. Dette betyder at Østerskovhus ejer ophavsretten på alle billeder og disse må ikke ændres, videregives eller videre sælges uden Østerskovhus skriftlige tilladelse. Billeder må ikke deles kommercielt af andre end kunden som har betalt for brugsretten.  

I tilfælde af at Østerskovhus ikke kan møde op som aftalt pga. årsager udenfor Østerskovhus kontrol vil der ikke kunne kræves erstatning. I tilfælde af at skade eller tab af digitale filer fra fotografering herunder tyveri og elektroniske fejl vil der ikke kunne kræves erstatning, men alle indbetalinger vil blive tilbagebetalt.  

Gavekort udstedt af Østerskovhus kan ikke ombyttes til kontanter. Gavekort har en gyldighed på 1 år. Østerskovhus refunderer ikke udløbne gavekort.  

Ønsker kunden at Østerskovhus digitalt skal opbevare og gemme billeder skal dette angives ved bestilling. Billederne opbevares i en periode af 2 år fra købsdato.  

Med venlig hilsen  

Østerskovhus  

Fotograf i Haderslev erhvervsfotograf bryllupsfotograf

Databeskyttelse

gdpr

GDPR Databeskyttelsespolitik For Østerskovhus, cvr 37443514, Østerskovvej 50, 6100 Haderslev, vers. 1.00 af 01.01.2023.  

Denne politik er udarbejdet af Nadia Schmidt Larsen. Østerskovhus indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med virksomhedens ledelse og drift. Disse personoplysninger omfatter kunder, leverandør, kontrakts partere, samarbejdspartnere og andre, som virksomheden er eller skal i kontakt med.  

Databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan disse personoplysninger indsamles, behandles, opbevares og slettes for at leve op til virksomhedens standarder for at sikre, at virksomheden altid overholder den relevante lovgivning. 

Persondataforordningen og de regler og krav, den stiller til en organisation ved behandling af personoplysninger, er understøttet af følgende principper: At personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Der skal være et konkret og sagligt formål med behandlingen. Østerskovhus minimerer de data, de indsamler og behandler til de mest relevante og nødvendige. – Data skal være korrekte og ajourført – eller slettet. Persondata må kun opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til formålet. Persondata skal behandles med integritet og fortrolighed. Der skal iværksættes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og imødegå brud på og krænkelser af personrettigheder og frihedsrettigheder. Data skal ikke videregives eller overdrages til organisationer eller lande uden for E.U., medmindre organisationen eller landet stiller relevante og tilstrækkelige garantier for beskyttelse af persondata. Personer, risiko og ansvar.  

Denne databeskyttelsespolitik omfatter Østerskovhus. Konsulenter og andre personer eller virksomheder der udfører arbejde for, eller på vegne af Østerskovhus. Denne databeskyttelsespolitik omfatter alle data, som virksomheden indsamler og behandler, der vedrører identificerbare personer, selv om disse personoplysninger falder udenfor persondatalovens eller forordningens rækkevidde.  

Disse oplysninger inkluderer: Navn på enkelte personer, e-mailadresser og telefonnumre. Denne databeskyttelsespolitik har til formål at øge datasikkerheden og forhindre og begrænse risici, som f.eks. brud på fortrolighed, oplysninger der videregives eller offentliggøres fejlagtigt eller på en måde er uhensigtsmæssig eller ulovlig.  

 

Fotograf i Haderslev